Услуги


 • Проектиране, изграждане и мониторинг на фотоволтаични системи


  • В зависимост от големината на обекта, подлежащ на обследване, варират и сроковете и цената за извършване на услугата.
   Минималният срок е една седмица, но всеки конкретен случай се разглежда от нашите специалисти като след извършване на анализа, директно можете да получите ценова оферта за проектиране и изпълнение на фотоволтаична система за собствено потребление - проектирането на системи до 30kW е безплатно.


 • Идеен проект, подробна количествено–стойностна сметка и конструктивно решение


  • Услугата включва идеен проект, подробна количествено –стойностна сметка и  конструктивно решение за монтиране върху съществуващи обекти на фотоволтаичен генератор до 30kW и прогнозен анализ за производството на електроенергия за една година /по месеци/.
  • Цена: 180.00 лв с ДДС.

 • Електротехническо становище за фотоволтаичен генератор до 30 kW


  • “3К” АД предлага услугата изготвяне на електротехническо становище от опитни специалисти. Такова становище е необходимо при мрежовите фотоволтаични системи до 30 kWp  съгласно чл. 147, ал. 1, т. 14 и ал. 2 на ЗУТ.
  • Цена:  240.00 лв с ДДС

 • Наем на анализатор за анализиране на товаровия график на обект

  • Услугата включва:
  - Разчитане и преформатиране на данните, предоставяне на писмени и визуализирани данни.
  - Монтаж, демонтаж.
  - Транспорт / до 100 км от Варна /.
  - Наем на анализатора за 7 дни.
  • Цена: 504.00 лв с ДДС